Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jestczyszczalnia Miejsce sp. z o.o. z siedzibą w Ludwikowie 26a; 96-515 Teresin, posiadająca numer NIP: 8371823906
  2. Osobą wyznaczoną do administracji danymi oraz do kontaktu z osobami zainteresowanymi jest Witold Czarnocki: witold@czarnocki.com, tel. 602 767 585.
  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług, prawidłowego i sprawnego wykonania umów i realizacji uzgodnionych zamówień, obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi na zapytania. Kategorie danych osobowych obejmują tylko dane przekazane dobrowolnie przez osoby je udostępniające. W szczególnych przypadkach na podst. Art.6 ust.1 punkt f RODO dane mogą być przetwarzane dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora tj. m.in. w celach windykacji lub spraw procesowych.
  4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem przekazywania potencjalnym klientom informacji o współpracujących wykonawcach usług za ich zgodą oraz organów i instytucji uprawnionych na mocy przepisów prawa, a także w zakresie koniecznym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (usługi prawne, księgowe, IT).
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  6. Strona używa plików cookies tylko dla prawidłowego procesu świadczenia usług.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  9. Strony internetowe do których kierują linki ze strony Administratora nie są przez niego nadzorowane.
  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Access from the direction of Warsaw:
exit A2 motorway at the Grodzisk Mazowiecki / Błonie junction: turn right, in the direction of Błonie;
in Radonice, turn left towards Bieniewice;
in Bieniewice there’s a small roundabout: take the second exit (i.e. go straight), and then across the railway tracks until you reach road 92;
turn left to enter road 92 – in the direction of Sochaczew;
once you pass the village of Lisice, there’s a sign to turn left towards „Seroki Parcele” – the middle lane is for those who turn: take the turn into Pałacowa Street;
drive straight, then across the railway tracks, and continue going straight until the road ends, and a house appears at its end;
turn right;
after 150 meters you will see a tall hedge on your lefthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!

ATTENTION!
Many navigation systems indicate alternative routes – most often through the village of Żaby. We advise you not to take those routes.  

Access from the direction of Łódź:
exit A2 motorway at the Wiskitki junction;
at the roundabout, take the exit towards Żyrardów / Wiskitki;
in Wiskitki, turn left towards Błonie;
once you pass the village of Drybus, take the third exit at a small roundabout – heading to Seroki Wieś;
at the crossroads in the village of Kaski – drive straight, with a delicate shift to the left – after 150 meters the asphalt surface gives way to gravel;
before the local crossroads at the level of Graniczna Street (where you’ll see a right-of-way sign), the road becomes asphalt again – turn right;
stick to the asphalt road, after about 1 kilometer the road has a sharp turn to the left and then immediately to the right (pass the entrance to the copse on your right, with a „no road” sign);
after about 500 meters you will see a tall hedge on your righthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!