Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdują się w klauzuli informacyjnej RODO tutaj.

  ADRES 

  Ludwików 26, 26A
  96-515 Teresin
  Powiat Sochaczewski

  OSOBA DO KONTAKTU

  Anna Myca
  Telefon: 606 830 585

  joga, szkolenia

  Witold Czarnocki
  telefon: 602 767 585

  przyjęcia
  oczyszczalnia@oczyszczalnia.tourism.pl

  GODZINY PRACY

  Poniedziałek – sobota od 9.00-18.00
  Niedziela – nieczynne 

  JAK DO NAS DOJECHAĆ?

  kliknij

  Dojazd od strony Warszawy:
  z autostrady A2 zjazd na węźle Grodzisk Mazowiecki / Błonie – kierujemy się na prawo – kierunek Błonie;
  w Radonicach skręt w lewo na Bieniewice;
  w Bieniewicach małe rondo – drugim zjazdem (czyli prosto), dalej przez tory kolejowe do drogi 92;
  skręcamy w lewo na drogę 92 – kierunek na Sochaczew;
  za miejscowością Lisice drogowskaz w lewo „Seroki Parcele” – jest środkowy pas dla skręcających – skręcamy w ulicę Pałacową;
  dalej prosto, przejeżdżamy przez tory kolejowe, dalej prosto – do końca, aż na wprost pojawi się dom;
  skręt w prawo;
  po 150 m po lewej ręce widać żywopłot, w nim brama – TO TUTAJ!

  UWAGA!
  Wiele systemów nawigacji wskazuje inne trasy przejazdu – najczęściej przez wieś Żaby. Prosimy nimi nie jechać. 

  Dojazd z Warszawy lokalnymi drogami (z pominięciem bardzo często zakorkowanej drogi nr 92):
  w dowolny sposób można dotrzeć do ronda na tyłach Rynku Hurtowego w Broniszach (znacznik na mapce);
  kierujemy się drogą na zachód – w kierunku miejscowości Umiastów;
  dalej prosto, przez kilka wsi, mi.in Pogroszew – aż do wsi Wąsy Kolonia;
  pojawi się tablica: Kopytów, Błonie w lewo / Zaborów, Leszno w prawo – jedziemy łukiem w prawo;
  po około 100m tablica: Białutki, Leszno w lewo / Zaborów w prawo – skręcamy w lewo;
  przez Białutki – aż dojedziemy do szosy nr 579 – skręt w lewo na Błonie;
  we wsi Białuty skręt w prawo – przez Wawrzyszew do miejscowości Pass i szosy nr 92 – skręt w prawo na Sochaczew;
  za miejscowością Lisice drogowskaz w lewo „Seroki Parcele” – jest środkowy pas dla skręcających – skręcamy w ulicę Pałacową;
  dalej prosto, przejeżdżamy przez tory kolejowe, dalej prosto – do końca, aż na wprost pojawi się dom;
  skręt w prawo;
  po 150 m po lewej ręce widać żywopłot, w nim brama – TO TUTAJ!

  Dojazd od strony Łodzi:
  zjazd z autostrady A2 na węźle Wiskitki;
  na rondzie zjazd na Żyrardów / Wiskitki;
  w Wiskitkach zjazd w lewo na Błonie;
  za wsią Drybus na mini-rondzie trzecim zjazdem – na Seroki Wieś;
  na skrzyżowaniu we wsi Kaski – prosto z lekkim przesunięciem w lewo – po 150 metrach nawierzchnia z asfaltu robi się leszowa;
  przed lokalnym skrzyżowaniem na wysokości ulicy Granicznej (mamy znak pierwszeństwa przejazdu) ponownie nawierzchnia jest asfaltowa – skręt w prawo;
  trzymamy się asfaltu, po około 1 km droga ostro skręca w lewo i od razu w prawo (mijamy po prawej wjazd w zagajnik ze znakiem „drogi bez przejazdu”);
  po około 500 metrach po prawej wysoki żywopłot – w nim brama – TO TUTAJ!

  wróć

  Access from the direction of Warsaw:
  exit A2 motorway at the Grodzisk Mazowiecki / Błonie junction: turn right, in the direction of Błonie;
  in Radonice, turn left towards Bieniewice;
  in Bieniewice there’s a small roundabout: take the second exit (i.e. go straight), and then across the railway tracks until you reach road 92;
  turn left to enter road 92 – in the direction of Sochaczew;
  once you pass the village of Lisice, there’s a sign to turn left towards „Seroki Parcele” – the middle lane is for those who turn: take the turn into Pałacowa Street;
  drive straight, then across the railway tracks, and continue going straight until the road ends, and a house appears at its end;
  turn right;
  after 150 meters you will see a tall hedge on your lefthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!

  ATTENTION!
  Many navigation systems indicate alternative routes – most often through the village of Żaby. We advise you not to take those routes.  

  Access from the direction of Łódź:
  exit A2 motorway at the Wiskitki junction;
  at the roundabout, take the exit towards Żyrardów / Wiskitki;
  in Wiskitki, turn left towards Błonie;
  once you pass the village of Drybus, take the third exit at a small roundabout – heading to Seroki Wieś;
  at the crossroads in the village of Kaski – drive straight, with a delicate shift to the left – after 150 meters the asphalt surface gives way to gravel;
  before the local crossroads at the level of Graniczna Street (where you’ll see a right-of-way sign), the road becomes asphalt again – turn right;
  stick to the asphalt road, after about 1 kilometer the road has a sharp turn to the left and then immediately to the right (pass the entrance to the copse on your right, with a „no road” sign);
  after about 500 meters you will see a tall hedge on your righthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!