Dojazd od strony Warszawy:
z autostrady A2 zjazd na węźle Grodzisk Mazowiecki / Błonie – kierujemy się na prawo – kierunek Błonie;
w Radonicach skręt w lewo na Bieniewice;
w Bieniewicach małe rondo – drugim zjazdem (czyli prosto), dalej przez tory kolejowe do drogi 92;
skręcamy w lewo na drogę 92 – kierunek na Sochaczew;
za miejscowością Lisice drogowskaz w lewo „Seroki Parcele” – jest środkowy pas dla skręcających – skręcamy w ulicę Pałacową;
dalej prosto, przejeżdżamy przez tory kolejowe, dalej prosto – do końca, aż na wprost pojawi się dom;
skręt w prawo;
po 150 m po lewej ręce widać żywopłot, w nim brama – TO TUTAJ!

UWAGA!
Wiele systemów nawigacji wskazuje inne trasy przejazdu – najczęściej przez wieś Żaby. Prosimy nimi nie jechać. 

Dojazd z Warszawy lokalnymi drogami (z pominięciem bardzo często zakorkowanej drogi nr 92):
w dowolny sposób można dotrzeć do ronda na tyłach Rynku Hurtowego w Broniszach (znacznik na mapce);
kierujemy się drogą na zachód – w kierunku miejscowości Umiastów;
dalej prosto, przez kilka wsi, mi.in Pogroszew – aż do wsi Wąsy Kolonia;
pojawi się tablica: Kopytów, Błonie w lewo / Zaborów, Leszno w prawo – jedziemy łukiem w prawo;
po około 100m tablica: Białutki, Leszno w lewo / Zaborów w prawo – skręcamy w lewo;
przez Białutki – aż dojedziemy do szosy nr 579 – skręt w lewo na Błonie;
we wsi Białuty skręt w prawo – przez Wawrzyszew do miejscowości Pass i szosy nr 92 – skręt w prawo na Sochaczew;
za miejscowością Lisice drogowskaz w lewo „Seroki Parcele” – jest środkowy pas dla skręcających – skręcamy w ulicę Pałacową;
dalej prosto, przejeżdżamy przez tory kolejowe, dalej prosto – do końca, aż na wprost pojawi się dom;
skręt w prawo;
po 150 m po lewej ręce widać żywopłot, w nim brama – TO TUTAJ!

Dojazd od strony Łodzi:
zjazd z autostrady A2 na węźle Wiskitki;
na rondzie zjazd na Żyrardów / Wiskitki;
w Wiskitkach zjazd w lewo na Błonie;
za wsią Drybus na mini-rondzie trzecim zjazdem – na Seroki Wieś;
na skrzyżowaniu we wsi Kaski – prosto z lekkim przesunięciem w lewo – po 150 metrach nawierzchnia z asfaltu robi się leszowa;
przed lokalnym skrzyżowaniem na wysokości ulicy Granicznej (mamy znak pierwszeństwa przejazdu) ponownie nawierzchnia jest asfaltowa – skręt w prawo;
trzymamy się asfaltu, po około 1 km droga ostro skręca w lewo i od razu w prawo (mijamy po prawej wjazd w zagajnik ze znakiem „drogi bez przejazdu”);
po około 500 metrach po prawej wysoki żywopłot – w nim brama – TO TUTAJ!

wróć

Access from the direction of Warsaw:
exit A2 motorway at the Grodzisk Mazowiecki / Błonie junction: turn right, in the direction of Błonie;
in Radonice, turn left towards Bieniewice;
in Bieniewice there’s a small roundabout: take the second exit (i.e. go straight), and then across the railway tracks until you reach road 92;
turn left to enter road 92 – in the direction of Sochaczew;
once you pass the village of Lisice, there’s a sign to turn left towards „Seroki Parcele” – the middle lane is for those who turn: take the turn into Pałacowa Street;
drive straight, then across the railway tracks, and continue going straight until the road ends, and a house appears at its end;
turn right;
after 150 meters you will see a tall hedge on your lefthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!

ATTENTION!
Many navigation systems indicate alternative routes – most often through the village of Żaby. We advise you not to take those routes.  

Access from the direction of Łódź:
exit A2 motorway at the Wiskitki junction;
at the roundabout, take the exit towards Żyrardów / Wiskitki;
in Wiskitki, turn left towards Błonie;
once you pass the village of Drybus, take the third exit at a small roundabout – heading to Seroki Wieś;
at the crossroads in the village of Kaski – drive straight, with a delicate shift to the left – after 150 meters the asphalt surface gives way to gravel;
before the local crossroads at the level of Graniczna Street (where you’ll see a right-of-way sign), the road becomes asphalt again – turn right;
stick to the asphalt road, after about 1 kilometer the road has a sharp turn to the left and then immediately to the right (pass the entrance to the copse on your right, with a “no road” sign);
after about 500 meters you will see a tall hedge on your righthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!