Kąpiele Leśne

Kąpiele Leśne czyli Shinrin - voku

To praktyka wywodząca się z Japonii (po japońsku shinrin-yoku). Są to spacery po terenach zielonych, podczas których skupiamy się na naszej relacji z przyrodą i staramy się doświadczyć jej wszystkimi zmysłami. Uważny kontakt z naturą w postaci Kąpieli Leśnej ma bardzo korzystny wpływ na nasz ogólny dobrostan i zdrowie. Znacząco redukuje poziom stresu i wpływa korzystnie na inne parametry zdrowotne, np. obniżenie poziomu kortyzolu, zwiększenie liczby komórek odpornościowych (NK = natural killers). Prozdrowotne efekty kąpieli leśnej utrzymują się nawet do 7 dni od jej odbycia. Celem spacerów w duchu shinrin-yoku jest uzyskanie stanu głębokiej relaksacji i wyciszenia oraz integracja z grupą, w której odbywa się spacer.

Sam spacer odbywa się według ustalonego schematu, w którym znajdują się stałe elementy:

  • odłączenie – odłączenie od codzienności, bieżących spraw, problemów. zakorzenienie się w byciu tu i teraz;
  • pogłębienie – pogłębienie relacji z naturą poprzez wykonywanie tzw. aktywności, do których zaprasza przewodniczka lub przewodnik, zazwyczaj w schemacie: zaproszenie do aktywności pogłębiającej kontakt z naturą, a następnie integracja doświadczenia w kręgu, taka sekwencja może być powtarzana wielokrotnie;
  • integracja doświadczenia – dzielenie się doświadczeniem z poszczególnych aktywności w grupie, najczęściej w formie kręgów, w którym tworzymy bezpieczną i przyjazną przestrzeń do dzielenia się swoimi odczuciami;
  • włączenie – czyli delikatny powrót do rzeczywistości.

Spacer może trwać od 40 minut do kilku godzin, w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestniczek i uczestników. Ja preferuję dłuższe Kąpiele Leśne, które w mojej ocenie, pozwalają na wyciągnięcia optymalnych korzyści psychicznych i zdrowotnych ze spaceru.

Z grupami zazwyczaj pracuję w taki sposób, aby zapewnić zarówno możliwość indywidualnego kontaktu z przyrodą, jak i pracę w grupie. Zazwyczaj zapraszam do jakiejś aktywności, którą wykonuje się samodzielnie, a następnie dzielimy się tym doświadczeniem w grupie, podczas tzw. kręgów. Przy grupach osób, które się znają czas przeznaczony na dzielenie się w grupie jest zazwyczaj wydłużony, tak, aby zintegrować doświadczenie w grupie i zrozumieć się głębiej jako zespół.
Podczas Kąpieli Leśnej zazwyczaj proszę o ograniczenie rozmów i interakcji podczas aktywności do minimum, zalecam również wyłączenie telefonów komórkowych, tak aby każdy uczestnik mógł w pełni skorzystać z tego doświadczenia. Natomiast podczas kręgów staram się stworzyć możliwość swobodnego dzielenia się doświadczeniem. Taka metoda pozwala na wyciągnięcie maksymalnych korzyści ze spaceru.

Z mojej perspektywy kluczowe jest elastyczne dostosowywanie przebiegu Kąpieli Leśnej do potrzeb grupy i reagowanie na odbiór spaceru przez uczestniczki i uczestników na bieżąco. Tu istotna jest rola przewodnika lub przewodniczki, który umie elastycznie modyfikować aktywności i przebieg spaceru odpowiadając na zmieniające się potrzeby.

Koszt spaceru ustalany jest indywidualnie i jest zależny od czasu trwania i liczby uczestników. Przy grupie 10-15 osób koszt 90 minutowego spaceru to 800 zł netto.

O mnie
Nazywam się Antonina Iwaszkiewicz i jestem założycielką inicjatywy „Odpuszcza – Przewodniczka Leśna”. Jestem certyfikowaną (Forest Theraphy Hub) przewodniczką Kąpieli Leśnych oraz certyfikowaną (PTTK i Kampinoski Park Narodowy) przewodniczką po Kampinoskim Parku Narodowym. Prowadzę również kameralną przestrzeń spotkań w sercu Puszczy Kampinoskiej.

Access from the direction of Warsaw:
exit A2 motorway at the Grodzisk Mazowiecki / Błonie junction: turn right, in the direction of Błonie;
in Radonice, turn left towards Bieniewice;
in Bieniewice there’s a small roundabout: take the second exit (i.e. go straight), and then across the railway tracks until you reach road 92;
turn left to enter road 92 – in the direction of Sochaczew;
once you pass the village of Lisice, there’s a sign to turn left towards „Seroki Parcele” – the middle lane is for those who turn: take the turn into Pałacowa Street;
drive straight, then across the railway tracks, and continue going straight until the road ends, and a house appears at its end;
turn right;
after 150 meters you will see a tall hedge on your lefthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!

ATTENTION!
Many navigation systems indicate alternative routes – most often through the village of Żaby. We advise you not to take those routes.  

Access from the direction of Łódź:
exit A2 motorway at the Wiskitki junction;
at the roundabout, take the exit towards Żyrardów / Wiskitki;
in Wiskitki, turn left towards Błonie;
once you pass the village of Drybus, take the third exit at a small roundabout – heading to Seroki Wieś;
at the crossroads in the village of Kaski – drive straight, with a delicate shift to the left – after 150 meters the asphalt surface gives way to gravel;
before the local crossroads at the level of Graniczna Street (where you’ll see a right-of-way sign), the road becomes asphalt again – turn right;
stick to the asphalt road, after about 1 kilometer the road has a sharp turn to the left and then immediately to the right (pass the entrance to the copse on your right, with a “no road” sign);
after about 500 meters you will see a tall hedge on your righthand side, with a gate in it: YOU’RE HERE!